Menu
RSS
A+ A A-

Planthunter

Wat doet een planthunter?

planthunter_kwekerij_arendsWaarschijnlijk komt u voor het eerst in aanraking met de term 'planthunter'. Toch is deze omschrijving de beste manier om weer te geven waarmee het zoeken naar en het ontwikkelen van nieuwe planten begint. Van alle plantensoorten die op de wereld voorkomen wordt slechts een heel klein percentage op kwekerijen geteeld. Samen met onze planthunter doen we onze uiterste best om u met nog meer prachtige planten kennis te laten maken. U begrijpt dat de planthunter met de grootste voorzichtigheid te werk gaat. Hij verzamelt alleen zaden of stekken om de plaatselijke flora en fauna zoveel mogelijk te ontzien. Op projectmatige wijze speurt hij naar een specifieke plantensoort waarvan wij verwachten dat deze iets toevoegt in het bestaande plantenassortiment. Met het materiaal gaan wij aan de slag waarbij we bijvoorbeeld grondsoort, waterbehoefte, energiebehoefte en ziektegevoeligheid onderzoeken. Ook proberen we door kruising en veredeling produktvernieuwing te realiseren.

planthunter_kwekerij_arends_paterswolde_thumbnailWij hanteren een aantal belangrijke randvoorwaarden waarbinnen wij de nieuwe planten willen telen. Wij eisen dat we een nieuw gewas met een minimum aan energie kunnen kweken. Dus buiten op containervelden of in vorstvrije kassen in de winter. Ook willen we geen kunstmatig groeilicht gebruiken. Verder mogen de nieuwe planten niet gevoelig zijn voor schimmelaantastingen en schadelijke insecten. Dit om te voorkomen dat we teveel gewasbescherming moeten toepassen. Daarnaast is het belangrijk dat de planten de transportfase van onze kwekerij naar de klant goed doorstaan. Dus een goede houdbaarheid in de keten van kwekerij tot consument willen we garanderen. U merkt dat we het onszelf behoorlijk lastig maken door zoveel criteria te stellen. Maar alleen een op deze manier geteelde nieuwe plant heeft op korte- en langetermijn bestaansrecht . Onze planthunter werkt ook voor kwekerijen waar meer warmtebehoeftige planten worden geteeld.

U kunt meer specifieke informatie vinden over gebruik van water, energie en gewasbeschermingsmiddelen vinden bij Duurzaamheid.